Междуинституционален план за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции