Открит урок по български език и литература пред учители от областта

      На 26.11.2014г. г-жа Цеца Владова изнесе открита педагогическа практика пред учителите по български език и литература от област Видин. Урокът бе на тема „Строеж и функции на простото изречение” – урок обобщение в 6б клас. Чрез разнообразни упражнения и задачи бе демонстрирано използването на е-учебник в обучението по български език.