Недостатъчното „Да чукнем на дърво“

     Днес,  22.04.2014г., в СОУ „П. Р. Славейков“, гр. Видин – продължава обучението по финансова грамотност касаещo застраховането. Какво е важно да знаем за застраховането  и застраховките? Какво е застрахователен риск, разликата между общото и животозастраховането? Oсновни предимства на застраховането. Задължително и доброволно застраховане, параметри на застрахователния договор, застрахователен брокер, застрахователен агент. Застрахован – основни понятия.