Прием в 9-ти клас за учебната 2012/2013 година

   СОУ „Петко Рачов Славейков” – гр.Видин приема ученици в 9 клас – непрофилирана паралелка, за учебната 2012/2013 година. Срокът за подаване на документи за участие в първи етап на класиране е от 03.07.2012г. до 05.07.2012г. Обявяването на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране е 06.07.2012г. Записването на приетите ученици на първи етап на класиране ще се извърши на 09.07.2012г.
     Учениците могат да подават документи за участие във втори етап на класиране на 11.07.2012г. Приетите на втори етап на класиране ученици ще бъдат записани на 16.07.2012г.
     За трети етап на класиране документи се подават на 19.07.2012г. Записването на приетите ученици на трети етап на класиране ще се извърши на 23.07.2012г.
     За допълнителна информация на телефон 094 600218 или в канцеларията на училището.

.

 .