Чужди езици

ТЕМА НА УРОКА: Выберите сами

 

Цеца Владова – главен учител по български език и литература
ВИД НА УРОКА – урок обобщение чрез оценяване на проекти
КЛАС –  5 клас