Учeнически съвет

                    ЧЛЕНОВЕ НА УЧЕНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ

Председател на УС :  Надежда Ивова Иванова – 9а клас
Заместник председател на УС :  Филип Ивов Георгиев – 8а клас
Отговорници за I-IV клас:  Кристиян Тониев Младенов – 4а клас
Кристина Красимирова Ванкова – 4б клас

 КЛАС    ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ
1а           Александър Вилианов Петков
1а           Адрей Венциславов Александров
1б           Елена Борисова Георгиева
1б           Емили Николова Въкова
2a           Ива Ивова Йорданова
2а           Калоян Николаев Маринов
2б           Цветелина Любомирова Ганчова
2б           Билли Тодоров Сърбенишки
2в           Юлиана Миленова Славчева
2в           Тоника Ивова Тодорова
3а           Йоанна Ивова Георгиева
3а           Кристиян Красимиров Ценов
3б           Петя Валентинова Войнова
3б           Петър Светославов Славчев
3в           Ивайло Бисеров Богданов
3в          Стивън Мирославов Бориславов
4а          Кристиян Тониев Младенов
4а          Яна Яворова Свиленова
4б         Симеон Стелиянов Петров
4б         Кристина Красимирова Ванкова
5а         Цветан Пламенов Василев
5а         Александър Владиславов Бойчев
5б         Рая Радославова Павлинова
5б         Анна-Мария Орлинова Маринова
6а         Еми Емилова Иванова
6а         Сабрина Александрова Цветанова
6б         Кристина Людмилова Ромилова
6б         Деница Миленова Методиева
7а         Микаела Венциславова Миткова
7а         Кристен Тихомирова Красимирова
7б         Ивета Любомирова Михайлова
7б         Любослав Юриев Ангелов
8а         Филип Ивов Георгиев
8а         Едуард Емилиянов Иванов
8б         Георги Викторов Василев
8б         Радослав Викторов Йорданов
9a         Надежда Ивова Иванова
9a         Вероника Милчева Николова
11а       Велислава Витанова Вергилова
11а       Денислав Вилиянов Христов

Дейности през 2014/2015 учебна година:

м.септември:
– откриване на учебната година
– 22.09. Ден на Независимостта на Р България
– работа по проекти по програма „Eразъм+”

м октомври:
– избор на нови членове на УС
– работа по проекта „Коменски”
– 26.10. Димитровден-празник на гр.Видин

м.ноември:
– 01.11- Ден на народните будители
– 17.11- Патронен празник на училището
– организационно събрание на УС
-подготовка за коледните мероприятия
– работа по проекта „Eразъм+”

м.декември:
– организиране на Коледен базар
– Коледни и новогодишни празненства по класове
– работа по проекта „Eразъм+”

м.януари:
– организационно събрание на УС
– работа по проекта „Eразъм+”

м.февруари:
– Организиране на традиционния за училището празник “ Св. Валентин”
– Отбелязване на 19.02- Лъвски скок
– подготовка за мартенския базар
– работа по проекта „Eразъм+”

м. март:
– 03.03.-Национален празник на Р. България
– Базар на мартеницата
– 8мо мартенски кулинарен базар
– работа по проекта „Eразъм+”

м.април:
– работа по проекта „Eразъм+”

м.май:
– организиране на Деня на ученическото самоуправление
– 24.май –празник на славянската писменост и на българската просвета и култура
– работа по проекта „Eразъм+”

м.юни:
– 05.06- международен ден за опазване на околната среда
– организационно събрание на УС
– работа по проекта „Eразъм+”

 Участие в конкурси, обявявани текущо от МОН и др. институции и организации.