Училищен колектив

Personal

Росица Ангелова Илиева-Димитрова Директор
Цеца Владова Каранлъкова помощник-директор
Жанета Борисова Младенова главен учител (начален учител)
Надя Борисова Петкова главен учител (немски език)
Надя Костадинова Петрова главен учител  (математика)
Габриела Венелинова Петрова старши учител (английски език)
Десислава Васкова Данова-Митова  старши учител (английски език)
Ирина Юриевна Савова старши учител (английски език)
Светослав Филимонов Георгиев старши учител (информатика и ИТ)
Светомира Емилова Балканска старши учител (математика)
Анелия Иванова Ангелова старши учител (математика и информатика)
Юлияна Вълчева Цветкова старши учител (информационни технологии и специални предмети)
Сашка Георгиева Недкова старши учител (химия и физика)
Елена Илиева Матеева старши учител (география и специални предмети)
Лилия Богомилова Славчева старши учител (музика и биология)
Любомирка Василева Цветанова старши учител (биология и химия)
Зорница Емилова Балканска учител  (изобразително изкуство и технологии)
Анка Ангелова Флорова старши учител (физическа култура)
Иван Стефанов Станев старши учител (физическа култура и спорт)
Диана Велкова Бонина старши учител (начален учител)
Даниела Райкова Вълчева старши учител (начален учител)
Дарина Николова Илиева старши учител (начален учител)
Ивелина Величкова Първулова старши  учител  (начален учител)
Лиляна Евлогиева Найденова старши учител (начален учител)
Мариета Тошева Кръстева старши учител (начален учител)
Маринела Петрова Иванова старши учител (начален учител)
Марияна Йорданова Живкова старши учител (начален учител)
Наташа Стоянова Георгиева старши учител (начален учител)
Таня Трифонова Йонова старши учител  (начален учител)
Юлияна Славейкова Вълчева старши учител (начален учител)
Атанаска Петрова Костадинова старши възпитател
Бояна Йорданова Кирилова старши възпитател
Валентина Петрова Войнова старши възпитател
Витко Панталеев Костадинов старши възпитател
Галина Крумова Нонова старши възпитател
Диянка Кирилова Серафимова старши възпитател
Илияна Кирилова Георгиева старши учител  (начален учител)
Снежана Димитрова Петкова старши възпитател
Боримирка Василева Йорданова старши възпитател
Венелин Тодоров Гешев старши възпитател
Виктор Бойчев Найденов старши възпитател
Иванка Цветанова Петкова старши възпитател
Петя Петрова Иванова главен счетоводител
Сашка Петкова Каменова ЗАТС
Марияна Тодорова Стойкова касиер-домакин