Ръководство

Без истинска, всеотдайна обич
  към децата никой не може да
  бъде  учител  в най- дълбокия
  смисъл  на това понятие.“    
                                                                                           Ян Коменски
  
От 2016г. директор на СУ ”П. Р. Славейков” е г-жа Росица Димитрова
rosica

Росица Илиева-Димитрова – тел: 0887249525

Заместник-директор – Цеца Владова тел: 0894481934