Първи клас

Учебна 2016-2017 година
 Прием в първи клас  
     
     На 19.05.2016г. (четвъртък)  от 17.30 часа в СОУ „Петко Р. Славейков“ ще се проведе родителска среща за бъдещите първокласници.
     Obiava_web

      Уважаеми родители,
      Наближава времето, когато Вашето малко дете ще направи своята първа крачка по пътя на знанието. Именно затова ние от СОУ „Петко Р. Славейков“ искаме да Ви представим:
       НашетоВашето училище.
     СОУ „Петко Р. Славейков“ е училище с много дълга история – 85 години,  и с утвърдени традиции. Училището са завършили някои от Вас.
     Най-голямото  богатство на нашето училище са неговите ученици, с които никога няма да спрем да се гордеем.
     Изборът на пътя, по който да поеме Вашият добър ученик, е много важен и много зависи от Вас! Какъвто и да е този избор, ние Ви предлагаме и Ви пожелаваме успешно да осъществите своята важна и отговорна мисия – Родител.

Picture 130_web

КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ НА ПЪРВОКЛАСНИЦИ

    Училището се избира от родителите и настойниците на децата като при по-голям брой желаещи предимство се дава на:
1. Живеещите в района на училището /доказва се с адресна регистрация, непроменена след 01.01.2016г./;
2. Деца завършили подготвителен клас в училището;
3. Деца, които имат брат или сестра в училището;
4.Деца на учители и служители от училището;
5. Деца със СОП.

РЕД ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС

  1. Записването на дете в първи клас става само с оригинала на удостоверението за завършен подготвителен клас или подготвителна група в детска градина.
  2. При записване на дете в първи клас родителят трябва да представи следните документи:
    – заявление за записване в първи клас – по образец на училището;
    – ксерокопие от акта за раждане на детето;
    – удостоверение за завършен подготвителен клас/група – оригинал.
  3. В случай, че детето не е посещавало подготвителна група или клас, родителите декларират това обстоятелство.
  4. Записването на първокласници ще се осъществи в периода от 30.05.2016г. до 15.06.2016г. в канцеларията на училището.