Прием

През учебната 2018-2019 година
училището осъществява:
 
1. Прием  в подготвителна група
2. Прием в първи клас
3. Прием в 8 клас