История

ТЕМА НА УРОКА: Петко Рачов Славейков – колоритна възрожденска личност (характеристика на историческа личност)

 

Благуна Николова – старши учител по история
ВИД НА УРОКА – упражнение
КЛАС –  6 клас