Животът в училище през първия учебен срок на 2015/2016 учебна година