Документи

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ НА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ”ПЕТКО РАЧОВ СЛАВЕЙКОВ“

 

Годишен план за дейността на СУ „П.Р.Славейков“ – гр. Видин за учебната 2016/2017 година

 

Програма за превенция на ранно напускане на учениците от училище

 

Стратегия за развитие на СУ „П.Р.Славейков“ – гр. Видин

 

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците в училище от уязвими групи

Бюджет за периода 01.01.2013г. – 31.12.2013г.

 

Финансов отчет за периода 01.01.2012г. – 31.12.2012г.

Касово изпълнение на бюджета за периода
01.01.2012г. – 31.12.2012г.

 

Годишен план на дейностите за 2012-2013г.

 

Педагогически съвет проведен на 29.11.2012г.

Отчет на бюджет 2012г.