Български език и литература

ТЕМА НА УРОКА: Строеж и функции на простото изречение

P1180970

Цеца Владова – главен учител по български език и литература ВИД НА УРОКА – обобщение, открита педагогическа практика КЛАС –  6 клас

ТЕМА НА УРОКА: Аз искам моя глас да бъде чут  

Сашка Радуканова – старши учител по български език и литература Изграждане на компетентност за публично изказване и заемане на гражданска позиция. ВИД НА УРОКА – дискусия, ролева игра КЛАС –  11 и 12 клас  

ТЕМА НА УРОКА: Видин – моят град

Екип: Сашка Радуканова – старши учител по български език и литература            Ирина Савова – старши учител по английски език            Надя Петкова –  главен учител по немски език            Даниела Райкова – старши начален учител            Надя Костадинова – главен учител по математика Цеца Владова –  главен учител по български език и литература Урокът е спечелил първо място в кампанията: „Ние говорим на един език – европейски” ВИД НА УРОКА – дискусия, ролева игра КЛАС –  5. 6 и 7 клас

ТЕМА НА УРОКА: Поемата ,,Илиада” – образец на героическия епос
 Иванка Младенова – старши учител по български език и литература ВИД НА УРОКА – урок обобщение чрез оценяване на проекти КЛАС –  9 клас