Биология и здравно образование

ТЕМА НА УРОКА: Движение

L_Vasileva

Любомирка Василева – старши учител по биология и здравно образование
ВИД НА УРОКА – урок-състезание чрез използване на ИКТ
КЛАС –  7 клас